Brook Preloader

Rok Koła Miłośników Książki

Księgarnia Leśmiana otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu „Rok Koła Miłośników Książki – cykl działań proczytelniczych realizowanych przez Księgarnię Leśmiana w Zamościu” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. W ramach projektu zorganizowany zostanie w 2023 cykl wydarzeń popularyzujących czytelnictwo oraz wiedzę o historii i tradycji Zamojszczyzny.