Brook Preloader

Klukowski – kronikarz Zamojszczyzny. Retransmisja spotkania z Dariuszem Górnym

Klukowski – kronikarz Zamojszczyzny. Retransmisja spotkania z Dariuszem Górnym

Zapraszamy na retransmisję spotkania online, które odbyło się 30 grudnia w Księgarni Leśmiana. O życiu i twórczości doktora Klukowskiego rozmawiamy z Dariuszem Górnym – filologiem, neurologopedą oraz autorem opracowania dzieła dra Klukowskiego „Książka ma dziwny urok”.

Pan Dariusz Górny podpisał egzemplarze książki, które możecie kupić w Księgarni Leśmiana.