Brook Preloader

Klukowski. Kronikarz Zamojszczyzny

Klukowski. Kronikarz Zamojszczyzny

Klukowski. Kronikarz Zamojszczyzny.
Spotkanie z Panem Dariuszem Górnym.

W czwartek 30 grudnia o godzinie 19:00 zapraszamy na spotkanie poświęcone życiu i twórczości doktora Zygmunta Klukowskiego. O tej fascynującej i niezwykle zasłużonej dla naszego regionu postaci opowie Dariusz Górny – filolog, neurologopeda oraz autor opracowania dzieła dra Klukowskiego „Książka ma dziwny urok”. Porozmawiamy także o planowanej publikacji, która dotyczyć będzie działalności Zygmutna Klukowskiego w Krakowie.

Pan Dariusz Górny podpisze egzemplarze książki, które będzie można następnie nabyć w naszej księgarni.

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w formule online, a zapis rozmowy udostępniony będzie na naszej witrynie internetowej oraz na profilu w portalu Facebook.