Brook Preloader

Certyfikat dla Księgarni Leśmiana

Certyfikat dla Księgarni Leśmiana

Z radością informujemy, że firma PHU Eger Paweł Świca, która prowadzi Księgarnię im. Bolesława Leśmiana w Zamościu, jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni” i uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty konsultingu i promocji księgarni, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.